Права та обов'язки пацієнтів

https://moz.gov.ua/prava-pacienta :
Згідно із Конституцією України, Законом України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” та Цивільним кодексом України пацієнти мають такі права
 1. право на медичні профілактичні заходи;
 2. право на доступність у галузі охорони здоров’я;
 3. право на згоду на медичне втручання та право на відмову від медичного втручання;
 4. право на свободу вибору в галузі охорони здоров’я, а саме:
 • право на вільний вибір лікаря;
 • право на вибір методів лікування відповідно до рекомендацій лікаря;
 • право на вибір закладу охорони здоров’я;
 • право на заміну лікаря;
 • право на лікування за кордоном у разі неможливості надання такої допомоги у закладах охорони здоров’я України;
 1. право на медичну таємницю;
 2. право на якісну медичну допомогу;
 3. право на безпечну медичну допомогу;
 4. право на інновації, а саме:
 • право на медико-біологічний експеримент;
 • право на репродуктивні технології;
 • право на донорство;
 • право на терапевтичне клонування;
 • право на корекцію (зміну) статі;
 1. право на попередження за можливістю страждань і болю;
 2. право на індивідуальний підхід до лікування;
 3. право на оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров’я;
 4. право на відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю;
 5. право людини на життя та на повагу до гідності при наданні медичної допомоги;
 6. право на захист від будь яких незаконних форм дискримінації, пов’язаних зі станом здоров’я.
https://moz.gov.ua/obovjazki-pacientiv :
Згідно із Законом України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” пацієнти мають такі обов’язки:
 1. піклуватися про своє здоров’я та дітей, не шкодити здоров’ю інших громадян;
 2. проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення;
 3. надавати невідкладну допомогу іншим громадянам, які знаходяться в небезпечному для життя і здоров’я стані;
 4. виконувати медичні приписи та правила внутрішнього трудового розпорядку закладу охорони здоров’я;
 5. у невідкладних випадках, коли існує реальна загроза життю, отримувати медичну допомогу без своєї згоди чи згоди законного представника.